Dette kurset har som formål å gi deltakerne grunnleggende ferdigheter for saksbehandling og arkivering i Bk360, med fokus på oppvekst og barnehage.

Kurset holdes hos EDD på Spelhaugen 22 (kursrom 3) og er lagt opp med oppgaveløsning på PC. Varighet er 2 x 3 timer med ca 45 minutter lunsj i mellom. Begge kursdelene tas på samme dag.

Kurset er obligatorisk å delta på for styrer og konsulent (eller stedfortreder) i barnehagene. Dvs at hver barnehage skal ha med 1 + 1 deltaker på kurset.