Kurset gjelder for avdelingsledere og arbeidstakere som lager turnus i Arendal kommune.