Hensikten med kurset er å få til gode møter mellom ledere i Bergen kommune og mediene. Gjennom innsikt i hvordan mediene arbeider og praktisk øving, er målet å gjøre deg tryggere og bedre i møtet med mediene.