TT skal yte tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming og andre personer med spesielle behov. 
Dette krever at våre ansatte i TT  har god og riktig kompetanse på mange områder, 
og at det jobbes systematisk og målrettet med og rundt våre tjenestemottakere. 

TT ønsker å synliggjøre hva som kreves for å jobbe i vår virksomhet og hvordan virksomheten skal utvikle strategier for å anskaffe, 
utvikle, mobilisere og avvikle kompetanse. Dette skal gjøres gjennom å revidere TT`s kompetanseplan og gjennom å legge til rette 
for at alle ansatte skal få tilbud om internopplæring gjennom 2019.

Internopplæringen skal deles opp i 3 nivåer: K1, K2 og K3 og innholdet skal differensieres ut fra kunnskapsnivå og erfaring.

Hvem som skal delta på hvilket kurs skal gjøres på følgende måte:
- Alle vil i forkant av kursdagene få tildelt et kartleggingsskjema (pretest). 
  Ved å fylle ut dette skjema vil avdelingsleder vite hva slags kunnskapsnivå deres ansatte befinner seg på
- Avdelingsleder må ut fra dette styre hva slags kurs og dato som den ansatte skal delta på
Avdelingsleder sørger for å melde på sine ansatte på riktig dato/riktig kurs i Kursportalen på en av de oppsatte kursdagene

Dette er et K1 kurs, og er anbefalt for helsefagarbeidere e.l. med behov for oppfriskning, samt ansatte uten formell helse- og sosialfaglig kompetanse

Påmelding skjer ved å "Gå til kurset" øverst til høyre i skjermbilde, og "Gå til påmelding"