I samarbeid med Johannes Læringssenter starter vi norskopplæring for ansatte i barnehage og SFO i august  2019.  Opplæring vil foregå i Johannes Læringssenter sine lokaler.