Kompetanseutviklingsprogram for Oppvekst hvor sentrale elementer er Menneskemøtepraksis, traumebevisst omsorg og hvordan få dette implementert i organisasjonen.

tema: Forankring for forandring.