Dette er en samling i Rådmannens utvidede ledergruppe, med bakgrunn i Strategisk kompetanseutviklingsplan for Nome kommune og vedtatt Tiltaksplan for 2018.