Viser 5413 treff
Fjern filtre


Kompetansetiltak
Fra
 
 
 
Til
 
 
 

Kursformater

Målgruppe

Tema

Tilbyder

Lisens


Bergen kommune
Fagdag 11.11.2016. Sesjon før lunsj: I begynnelsen var familien... v/ ...

Startdato: 11.11.2016

Påmeldingsfrist: 31.10.2016

Bergen kommune
Fagdag 11.11.2016. Sesjon før lunsj: Animasjon m.m. v/Cathrine Fragel ...

Startdato: 11.11.2016

Påmeldingsfrist: 31.10.2016

Bergen kommune
Fagdag 11.11.2016. Sesjon etter lunsj: Realfag i barnehagen v/Johanna ...

Startdato: 11.11.2016

Påmeldingsfrist: 31.10.2016

Bergen kommune
Fagdag 11.11.2016. Sesjon før lunsj: Realfag i barnehagen v/Johanna S ...

Startdato: 11.11.2016

Påmeldingsfrist: 31.10.2016

Bergen kommune
Fagdag 11.11.2016. Sesjon etter lunsj: Animasjon m.m. v/Cathrine Frage ...

Startdato: 11.11.2016

Påmeldingsfrist: 31.10.2016

Bergen kommune
Fagdag 11.11.2016 Konsertpaleet: Starte, verne og videreutvikle leken/ ...

Startdato: 11.11.2016

Påmeldingsfrist: 31.10.2016

Bergen kommune
Fagdag 11.11.2016. Sesjon etter lunsj: Arbeide for et inkluderende fel ...

Startdato: 11.11.2016

Påmeldingsfrist: 31.10.2016

Bergen kommune
Fagdag 11.11.2016. Sesjon etter lunsj: Det får store konsekvenser at ...

Startdato: 11.11.2016

Påmeldingsfrist: 31.10.2016

Bergen kommune
Fagdag 11.11.2016. Sesjon etter lunsj: I begynnelsen var familien... v ...

Startdato: 11.11.2016

Påmeldingsfrist: 31.10.2016

Stavanger kommune
Terapeutisk aggresjonsmestring (TAM), 11.11.16

Startdato: 11.11.2016

Bergen kommune
Oppfriskningskurs for sykepleiere i hjemmesykepleien i Bergen kommune ...

Startdato: 10.11.2016

Påmeldingsfrist: 09.11.2016

Bergen kommune
Prosjektledelse - metode og verktøy 10.11.2016

Startdato: 10.11.2016

Påmeldingsfrist: 06.11.2016