Omstilling

Kurs for ledere som ønsker økt kunnskap om omstillingsprosesser og håndtering av overtallighet.

Om dette kurset

Kurspresentasjon:

Kurset er for ledere som ønsker økt kunnskap om omstillingsprosesser og håndtering av overtallighet.

Kurset er delt inn i to deler:
• Hvordan gjennomføre gode omstillingsprosesser med høy grad av involvering.
• Hvordan håndtere nedbemanning og bemanningstilpasninger med spesielt fokus på praktisering og forståelse på lov- og avtaleverk.

Målgruppe: Ledere med personalansvar, verneombud og tillitsvalgte

Forkunnskaper:

Deltakere bes på forhånd om å gjøre seg kjent med rutiner og retningslinjer i personalhåndboken om omstilling og organisasjonsendringer (kap 6). I kurset vil vi spesielt referere til «Veiledning i omstillings- og overtallighetsprosesser».

Kursvarighet: Onsdag 30.11.2016 kl. 12:00-15:30

Omstilling

Påmeldingsfrist: 30.11.2016 Hvis kurset er fullt vil du automatisk bli satt på venteliste.

Pris: Gratis

Kontaktinformasjon til de som arrangerer kurset:

Torbjørn Westergaard Stornes
Elin Ingemundsen
Ranveig Isdal Hansen


VELKOMMEN!

Forutsetninger
Ingen spesielle
Produsert av
HR-støtte
Deltakere
Tid fra - til
30.11.2016 kl. 12:00-15:30
Tidsbruk
3,5 time
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
13 av 35
Påmeldingsfrist
30.11.2016