Helse i flerkulturelt perspektiv:

Kurset vil starte med en oversikt over innvandring i Norge og levekår blant innvandrere. Deretter vil kurset drøfte følgende problemstillinger: Migrasjon og helse, ulik forståelse av helse, sykdom og behandling, språkbarrierer, kommunikasjon og bruk av tolk


Om dette kurset

Dette er et kurs for ansatte i Stavanger kommune.

Kurspresentasjon Helse i flerkulturelt perspektiv:

Kurset retter seg hovedsakelig mot ansatte ved HSK, miljøterapeutisk enhet, ansatte som arbeider med brukere som motsetter seg hjelp, og ansatte som arbeider med utviklingshemmede.

Kurset vil starte med en oversikt over innvandring i Norge og levekår blant innvandrere. Deretter vil kurset drøfte følgende problemstillinger: Migrasjon og helse, ulik forståelse av helse, sykdom og behandling, språkbarrierer, kommunikasjon og bruk av tolk.

Kurset er en del av 4-årig rullerende kompetansehevingsplan for ansatte som gir tjenester til personer med utviklingshemming, inkludert årlig plan for ansatte som arbeider med brukere som motsetter seg hjelp.

Kursholder er Gabriela Tuftedal, rådgiver Fagstab levekår

Målgruppe: Ansatte ved HSK, miljøterapeutisk enhet, ansatte som arbeider med brukere som motsetter seg hjelp og ansatte som arbeider med utviklingshemmede

Forkunnskaper: Ingen

Kursvarighet: 15.11.16 kl. 11.15 - 15.00

Pris: Gratis

Lunch: Kurset starter med en enkel lunch fra kl. 11.15 til kl. 12.00. Ved eventuelle allergier, gi beskjed til hege.ramse@stavanger.kommune.no.

Påmelding i kursbasen!


VELKOMMEN!

Forutsetninger
Ingen spesielle
Kurssted
Arne Rettedalsgate 12, møterom 1
Tid fra - til
15.11.16 kl. 11.15 - 15.00
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
33 av 50
Påmeldingsfrist
09.11.2016