Nasjonale prøver
Samlingen vil ha fokus på hvordan bruke analyseredskaper på gode måter for å reflektere rundt egen og skolens praksis i arbeidet med grunnleggende ferdigheter. Samlingen gir mulighet til å diskutere hvordan lærere (i alle fag) kan bidra til økt elevkompetanse i lesing og regning innenfor områdene som nasjonale prøver måler. På samlingen studerer skolens deltagere funn fra analysen av egne resultater eller avgiverskoletall og planlegger for videre arbeid.

Målgruppe: Alle lærere som arbeider på 6.-9. trinn og avdelingsledere/rektor vil være sentrale deltakere på samlingen.

Om dette kurset

Innhold i samlingen:
• Helhetlig og strukturert arbeid med forberedelser og oppfølging av nasjonale prøver. 
• Hva måles i prøvene? • Analysemuligheter; enkeltoppgaver/ elevprofiler/ mestringsnivå.
• Reflektere rundt egen og skolens praksis • Faglige innspill på lesing og regning.

Forberedelse:
• Alle lærere gjennomfører lese- og regneprøven selv og skriver ned kommentarer på det de legger merke til underveis. (Prøvene er tilgjengelig i PDF i PAS og på Lærernes idébank på itlearning)
• Gjennomfør analysemøter
- Avdelingsleder sikrer at alle har tilgang til resultatene på sin klasse/trinn (fra PAS) (6.-7. trinn ser på avgivertallene)

Ta med:
• Oppladet PC (minimum en PC per to deltakere) (Husk at PC-en må være pålogget med nettkabel i vegg minst to ganger på skolen av den som skal bruke den utenfor Bergen kommunes lokaler)
• Selve prøven (digital eller papir) og notatene dine fra analysemøter.
• Lærerveiledninger i lesing og regning og analysehjelp for nasjonal prøve i lesing

Kursholdere: Rådgivere ved Etat for skole og lærere fra skoler i Bergen
Kurssted: Tabernaklet, Marken 27 i Bergen
Servering: Det serveres enkel lunsj, kaffe og te.

Ved spørsmål, ta kontakt med: janneke.tangen@bergen.kommune.no eller renate.jensen@bergen.kommune.no

Forutsetninger
• Oppladet PC (minimum en PC per to deltakere) (Husk at PC-en må være pålogget med nettkabel i vegg minst to ganger på skolen av den som skal bruke den utenfor Bergen kommunes lokaler) • Selve prøven (digital eller papir) og notatene dine fra analysemøter. • Lærerveiledninger i lesing og regning og analysehjelp for nasjonal prøve i lesing
Produsert av
Etat for skole, Bergen kommune
Tid fra - til
07.11.2019 kl.08.30-15.30
Tidsbruk
7 timer
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
87 av 150
Påmeldingsfrist
04.11.2019