Dette er en samling for superbrukere fortrinnsvis i turnusbaserte tjenester som skal ta i bruk Helseplattformen.
Formålet med samlingen er at de skal få innsikt i rollen som superbruker i Gerica og senere i Helseplattformen.

Om dette kurset

Det vil bli gitt overordnet informasjon om Helseplattformen. 
Tema for samlingen vil være formål med rekruttering av superbrukere frem mot innføring av Helseplattformen, opplæringskultur, herunder arbeidet med opplæringsplaner, dokumentasjonsplikt og veien videre.
Det vil være noe gruppearbeid.

Forutsetninger
Kurs for superbrukere i Trondheim kommune inn mot innføring av Helseplattformen
Produsert av
Innføringsprosjektet Helseplattformen Trondheim kommune
Tid fra - til
13.11.2019 kl. 12:00-15:00
Sluppen brannstasjon
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
18 av 100
Påmeldingsfrist
01.11.2019