Kurs i sykefraværsoppfølging i HR-Portalen. Opplæring i bruk av HR-portalen ved sykefravær og forebygging av sykefravær. Gjennomgang av hvordan du oppretter sak, registrerer tiltak, sender inn oppfølgingsplan til sykmelder/NAV og sikrer dokumentasjon.

Forutsetninger
Ledere/Avdelingsledere/Personalkonsulenter o.l som har ansvar for sykefraværsoppfølging.
Produsert av
Personaltjenesten, Trondheim kommune
Kurssted
Leütenhaven kursrom Nysgjerrig
Tid fra - til
17.01.2022 kl. 09:00-11:00
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
8 av 14