Om kurset

Kurset gir en grunnleggende innføring i planlegging, gjennomføring og oppfølging av risiko- og sårbarhetsanalyser i en kommune. Kurset omfatter helhetlig ROS og analyser på enhetsnivå.

Hvem passer kurset for
Kurset er relevant for enhetsledere og for kommunalt ansatte som skal arbeide med risiko- og sårbarhetsanalyser. Kurset er lagt opp slik at planlegging, gjennomføring og oppfølging av ROS presenteres i en kontekst hvor organisasjonens tjenesteyting utfordres og de uønskede hendelsene som er gjenstand for analysen ikke allerede er ivaretatt gjennom organisasjonens systemer for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet.

Anbefalte forkunnskaper
Det er ingen krav til forkunnskaper.

Læringsmål for kurset
Kursdeltakerne skal etter kurset:

- Kunne planlegge, organisere, gjennomføre og følge opp risiko- og sårbarhetsanalyser
- Ha økt kunnskap om sentrale begreper knyttet til risiko- og sårbarhetsanalyse
- Ha økt kunnskap om analyseprosessen som helhet og økt forståelse for metodevalg gjennom de ulike delene av analyseprosessen.

Undervisningsmetode
Kurset er praktisk lagt opp med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid, og krever aktiv deltakelse.

Kursets innhold
- Gjennomgang av sentrale begreper knyttet til risiko- og sårbarhetsanalyse
- Gjennomgang av momenter som er sentrale for planleggingsfasen: identifisere formål, forankring, eierskap og organisering av arbeidet og analyseprosessen.
- Innføring i metode for risiko- og sårbarhetsanalyse
- Gjennomgang av momenter knyttet til oppfølging av analysen
- Praktiske øvelser i mindre grupper, inkludert presentasjon og diskusjon i plenum

Kursholdere
Kursholderne har lang og bred erfaring med gjennomføring og oppfølging av risiko- og sårbarhetsanalyser. Kursene avholdes av ansatte ved Samfunnssikkerhetens hus.

Informasjon om påmelding

Kurset har påmeldingsnøkkel. Ta kontakt med kursansvarlig for å få tildelt denne.

Praktisk informasjon
Kursets varighet: 2 dager, kl. 09-15 begge dager
Adresse for kurslokaler: Rosenkrantzgaten 3, 2. etasje, 5003 Bergen. Oppmøte i foajéen i 1. etasje. 
Antall deltakere: 6-12 stk.

Husk å ta med PC til begge kursdager.

Lunsj kl. 11-12, dekkes av den enkelte kursdeltaker. Kursdeltakerne kan ha med seg matpakke eller kjøpe lunsj i kantinen i bygget, som har et godt og variert menyutvalg.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har parkeringsmuligheter ved kurslokalet.

Avmeldingsfrist: 22.04.2022

Fra og med denne dato er det ikke mulig å melde seg av selv - ta eventuelt kontakt med kursansvarlig for å melde fra.

Kontaktinformasjon til kursarrangør:
E-post til: elisabeth.vedeler@bergen.kommune.no eller britt.nymark@bergen.kommune.no


Produsert av
Samfunnssikkerhetens hus, Bergen kommune
Kurssted
Rosenkrantz gate 3, Kursrom Gulating
Tid fra - til
27.04.2022 kl. 09:00-15:00
28.04.2022 kl. 09:00-15:00
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
1 av 12
Påmeldingsfrist
25.04.2022