"Trygg i eget uttrykk - gutter, jenter og alle andre" - Arendal kommune, skole 29.11.17

Beskriv bildet /  Fotograf:

"Trygg i eget uttrykk - gutter, jenter og alle andre"
Hva er egentlig kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk?

Dette kurset er for ansatte i skolene i Arendal kommune.

Om dette kurset

Målgruppe:
Ansatte i skolene i Arendal kommune

Bakgrunnsmateriale:
Rapporten Ungdata 2016 fra NOVA avdekker at særlig unge jenter sliter med dårlig selvbilde og en økende andel unge har psykiske utfordringer. Det er sammensatte årsaker til dette, men forventninger til kjønn inngår.

Derfor er det viktig at ansatte i skoler har kunnskap om kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering slik at barn utvikler et godt selvbilde, god psykisk helse og et trygt kjønnsuttrykk.

Rapporten fra NIFU 2014 (Nordisk institutt for studier av innovasjon forskning og utdanning) Hvem skal trøste Knøttet – Hvem kan endre mønsteret? avdekker at stereotyper knyttet til kjønn opprettholdes. Dessuten forsterkes stereotypene gjennom en stadig mer omfattende kommersialisering av barndommen. Nåløyet for «å passe inn» blir stadig trangere.

Kursholdere:
Nina Johannesen, Likestillingssenteret
Marion Arntzen, Stensveen ressurssenter

Kurset er støttet av Helsedirektoratet.Forutsetninger
Ingen
Produsert av
Rådmannens stab personal
Kursansvarlig
Deltakere
Kurssted
Eureka kompetanse - kursrom 1
Tid fra - til
29.11.2017 kl. 09:00-15:00
Tidsbruk
6 timer
Forventet innsats
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
27 av 30
Påmeldingsfrist
24.11.2017