Hvordan legge til arbeidssted(er) og stilling(er)

Arbeidssted og jobbroller

  1. Klikk på navnet øverst til høyre (når du er pålogget) og klikk på Profil
   Skjermbilde av Profil

  2. Klikk på Endre profil og scroll ned til Obligatorisk informasjon

  3. Klikk på Legg til ny stilling

  4. Klikk på Velg og velg riktig arbeidssted ved å klikke på trekantpilen til venstre for fylket/kommunen/sektoren for å vise arbeidsstedene, og klikk på det aktuelle arbeidsstedet for å velge det (VIKTIG: Husk at du her skal velge arbeidssted. Det vil si at du må "åpne" de ulike nivåene til du kommer til ditt arbeidssted. I eksemplet over er det f.eks. ikke riktig å bare klikke på Asker kommune eller Administrasjon og ledelse, men på arbeidsstedet HR-avdeling, siden det er der den ansatte i dette eksemplet jobber. Leder for HR-avdelingen vil også knytte seg til HR-avdelingen som arbeidssted, mens leder for Administrasjon og ledelse vil legge seg til på nivået over - på Administrasjon og ledelse. Asker kommune vil i dette eksemplet være "kommunedirektørnivået"):

   Arbeidsted


  5.  Start nå å skrive stillingsbetegnelsen din i feltet Stillingsnavn (forslag vil komme opp etter hvert som du skriver, men hvis din stillingsbetegnelse ikke kommer opp, kan du fortsette å skrive ferdig og trykke Enter-tasten):

   Stillingsbetegnelse
   Klikk deretter på Lagre

  6.  Ytterligere opplysninger:
     •  Du kan legge deg til så mange arbeidssteder du trenger uavhengig av hvilken kommune/fylkeskommune det gjelder. Flere ansatte i kommunene har deltidsstillinger i mer enn én kommune, og skal derfor legge seg til på flere arbeidssteder. Klikk da bare på Legg til en ny stilling og følg framgangsmåten beskrevet over (fra punkt 3). 
      NB: Du kan imidlertid bare ha én stilling pr. arbeidssted

     • Når du legger deg til arbeidssted, vil det gå en e-post til leder for dette arbeidsstedet, som vil kunne avslå hvis du har lagt til feil arbeidssted

  Sist endret: onsdag, 16. september 2020, 08:40