Fullføringsregistrering

  1. Til de fleste av kursene i KS Læring er det knyttet aktivitetsfullføring og kursfullføring. Det betyr at KS Læring registrerer når en aktivitet er åpnet og/eller gjennomført. Det er ulike betingelser knyttet til de ulike aktivitetene. Noen aktiviteter er det nok å åpne for å få den registrert som fullført, mens andre, f.eks. en quiz, må man kanskje ha en ståkarakter for å få registrert som fullført.

  2. Etter hvert som de ulike delene av kurset blir fullført, vil det vises i innholdsfortegnelsen ved en grønn sirkel, slik:

Skjermbilde av innholdsfortegnelse

3. I eksemplet over er Del 2.1 til 2.5 fullført, men Del 2.6 er ennå ikke fullført.

4. Når alle deler av kurset er fullført, vil hele kurset endre status fra Pågår til Fullført i oversikten på Min startside. Hvis du ikke får kurset registrert som Fullført, bør du først sjekke om du har noen aktiviteter i innholdsfortegnelsen som ikke er merket med en grønn sirkel. Når alle aktivitetene er grønne, betyr det vanligvis at kurset er fullført.

NB: Det tar noen minutter før kurset endrer status fra Pågår til Fullført. Vent derfor ca 15 minutter og sjekk på nytt før du undersøker mer hvorfor kurset ikke er registrert som fullført.

Last modified: Friday, 19 June 2020, 12:23 PM