Begrenset tilgjengelighet

  1. I noen kurs kan det være at funksjonen Begrens tilgjengelighet er brukt. Begrens tilgjengelighet betyr at en eller flere aktiviteter må være gjennomført, før en bestemt aktivitet kan startes. 

      • Eksempel 1: Det kan f.eks. være at det i et kurs er laget en passeringstest. Kursutvikler har kanskje gjort det slik at passeringstesten ikke kan åpnes før alle leksjonene/aktivitetene er gjennomført og registrert som fullført. Da vil kanskje Overskriften Passeringstest vises i oversikten, slik:

Skjermbilde av innholdsfortegnelse

Straks alle betingelser er oppfylt, dvs alle aktiviteter som kursutvikler har satt som betingelse at skal fullføres, er blitt fullført, vil selve passeringstesten vises og kan gjennomføres.

Eksempel 2: Til en del kurs er det knyttet et kursbevis. Dette kursbeviset vil stort sett alltid ha betingelser knyttet til seg. Da vil kursbeviset på samme måte som passeringstesten først være klikkbart når alle aktivitetene er fullført, eller f.eks. at passeringstesten er bestått. Et ferdig utskrevet kursbevis betyr dermed at kurset er gjennomført og passeringstesten bestått.

Eksempel 3: Hvis kompetansetiltaket er et arrangement, vil ofte betingelsen for å få kurset fullført og kursbeviset aktivert være at man har vært til stede på arrangementet. På arrangementer er det derfor vanligvis en aktivitet som heter Fullførtregistrering, hvor kursansvarlig eller instruktør krysser av for alle som har vært til stede. Dermed får de kurset fullført og eventuelt tilgang til kursbevis.

Sist endret: fredag, 19. juni 2020, 12:29