Hvordan få registrert kursfullføring når man er Superbruker

Når man har Superbruker-, Kursoppretter-, eller Kursansvarlig-rollen, blir ikke gjennomgangen registrert på vanlig måte. Da må du legge til rollen Deltaker på det aktuelle kurset. Det gjør du slik::

  1. Åpne det aktuelle kurset

  2. Klikk på Person+-ikonet oppe til høyre:
    skjermbilde innmeldte brukere

  3. Klikk på Blyant-ikonet til høyre for rollene:
    Skjermbilde tilganger

  4. Skriv Deltaker i feltet, velg Deltaker og klikk på diskett-ikonet for å lagre:
     Skjermbilde legg til rollen deltaker


Sist endret: onsdag, 17. februar 2021, 13:57