Duplisering av kompetansetiltak

Noen ganger er det ønskelig å bare vise et aktuelt kompetansetiltak på forsiden til kommunen (f.eks. eksterne kurs laget av Helse Sør-Øst, Difi e.l.), mens det andre ganger er nødvendig å gjøre kompetansetiltaket kommunespesifikt (f.eks. Ansattkurs) Da må kompetansetiltaket dupliseres.

Det gjør du på følgende måte:

Mottakerkommunen (den som ønsker kurset duplisert)

 1. Åpne det aktuelle kompetansetiltaket. På Kursets forside som beskriver kurset, vil det vanligvis vises hvem som er Kursansvarlig på det aktuelle kurset:
  Skjermbilde av kursansvarlig på kursets forside

 2. Klikk på Send en melding og skriv en melding til kursansvarlig hvor du tydelig oppgir hvilket kurs det gjelder, hvilken kommune det gjelder og hvem som sender henvendelsen.

  Oppgi også hvem som skal være kursansvarlig, og husk at vedkommende må også være superbruker (for å kunne flytte kurset i katalogen).

Tilbyderkommunen (den som dupliserer kurset til den nye kommunen)

 1. Kommunen (eller annen tilbyder) vil så duplisere dette kurset ved å åpne kurset, klikke på tannhjul-ikonet oppe til høyre og Dupliser kurs:
  Skjermbilde av kursmeny.
  NB: Husk å sjekke at Inkluder brukere IKKE er haket av for: 
  Dupliser brukere 

 2. Dette kurset vil da legge seg som en kopi på tilbyderkommunens kategori og kurstittelen vil være det samme som originalkurset, men med "kopi" etter tittelen. Så hvis f.eks. Oslo har duplisert kurset på forespørselfra en annen kommune, vil det ligge på Oslo kommune sin kategori.

 3. Kursansvarlig (ev. superbruker) i tilbyderkommunen vil legge til en kursansvarlig i det kurset som er kopiert. Merk: Den som blir lagt inn som kursansvarlig i det kopierte kurset må også være superbruker, dette for å kunne flytte kurset til rett katalog.  Dette kurset vil da vises på listen Kurs med rollen Kursansvarlig på startsiden til den som er satt som Kursansvarlig i mottakerkommunen.

 4. Det vil også være best om Kursansvarlig i tilbyderkommunen (1) skjuler kurset (Endre innstilinger | Generelt | Synlighet | Skjul) for å hindre at ansatte i egen kommune melder seg på og (2) fjerner egen kommune fra listen under Endre innstillinger | Lagre og klassifiser | Tilbyder

 5. Kursansvarlig i mottakerkommunen vil da kunne gå inn i kursets innstillinger (Tannhjul-ikonet | Endre innstillinger) og under Generelt | Studiekategori endre katalogen til ny kommune (ev. også gå til Lagre og klassifiser og fjerne gammel kommune fra Tilbyder, hvis ikke det er gjort av tilbyderkommunen):

Kursamsvarlig i mottakerkommunen bør da:

 1. Endre tittelen på det dupliserte kurset (f.eks. legge tilegen kommune istedenfor tilbyderkommens navn)

 2. Endre innstillingen under Generelt | Synlighet fra Vis til Skjul inntil kurset er ferdig redigert

 3. Legge til egen kommune under Endre innstillinger | Lagre og klassifiser | Tilbyder, slik at kurset vises på forsiden til den nye kommunen. Sjekk også da at den opprinnelige tilbyderkommunen ikkeer valgt

 4. Vurdere å bytte til et annet bilde Beskrivelse | Legg til bilde i kurssammendrag (bildet som vises på forsiden)


Sist endret: tirsdag, 9. november 2021, 12:27