Roller

Når det gjelder innholdsproduksjon og administrering av læringsressurser, er det tre roller:

  • Superbruker, som full kontroll på kategorien, hvor dere kan bygge en katalogstruktur og lage alle typer kurs og endre og slette andre sine kurs.  Man kan også opprette superbrukere på en underkatalog, f.eks. [kommune] | Helse og velferd

  • Kursoppretter, som bare har tilgang til å opprette rammeverket til kurset uten innhold

  • Kursansvarlig, som bare har muligheten til å lage innholdet og endre rammeverket (ikke opprette et nytt kursrammeverk, men legge til innhold på et allerede opprettet kurs)

Tabell over forskjellige tilganger mellom krsoppretter og superbruker


Sist endret: fredag, 19. juni 2020, 19:53