Ulike visninger

Når du har åpnet en kategori, kan du vise innholdet på tre forskjellige måter:

  • Kategorier

  • Kurskategorier og kurs

  • Kurs

Kurskategorier og kurs er standard visning. Da vises kategoriene øverst, mens kursene vises helt nederst på siden

Ønsker du å endre visning gjør du følgende:

  1. Klikk først på Tannhjul-ikonet og Administrer denne kategorien.

  2. Klikk deretter på Visning øverst til høyre og Kurs, slik: 
    Skjermbilde av meny valg: visning
  3. Da vises alle kursene i den aktuelle kategorien øverst og kategoriene vises nedenfor.

  4. Den tredje visningen viser bare kategoriene, ikke kursene.


Sist endret: fredag, 19. juni 2020, 20:10