Resertifisering: Veiledning for kursdeltaker

NB: Sjekk om din kommune har egne prosedyrer for hvordan resertifisering skal gjennomføres, før du utfører dette.


Gjelder kurs som er knyttet til en gyldighetsperiode, og som dermed vil kreve resertifisering/oppfriskning for å få ny fullførtdato.1. I kurset finner du aktiviteten som heter "Klargjør for Resertifisering" (dersom den er satt som synlig av kursansvarlig)

 

2: Deretter leser du gjennom hvilke aktiviteter det gjelder, og trykker på "Tilbakestill aktivitetene" hvis du ønsker det

Under ser du et eksempel på hvordan det kan se ut. I dette tilfellet heter aktiviteten "Aktivitet1"3: Når du har tilbakestilt, vil du få følgende beskjed: 


4:  Fullførtdatoen for disse modulene vil da nullstilles. Kurset vises som Pågår på Min startside, og du må ta modulene på nytt.

Sist endret: tirsdag, 15. mars 2022, 11:23