Kurs arrangert av Ringerike kommune

Her kan du søke etter kurs og arrangementer som Ringerike kommune arrangerer - både klasseromskurs, fagdager, seminarer o.l., i tillegg til nettkurs (e-læringskurs).

Se i listen under for å finne kurs. Kursene er sortert i undermenyer. f.eks Helse og Omsorg. Åpne undermenyen for å finne kursene i denne sektoren. 

Her finner du brukerveiledninger til KS Læring: https://www.kslaring.no/mod/page/view.php?id=15635


Generelt og grunnleggende kurs om håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen 

Kurset er på rådhuset i 8. etg. 5. juni kl.12.00-15.00
Målgruppen for kurset er alle ansatte i helse og omsorg 

Innhold i kurset: 
 • Risikovurdering 
 • Konfliktdempende kommunikasjon 
 • Forebyggende tiltak 
  - Fysiske
 • Hva er det lov til? 
 • Hva kan man gjøre? 
 • Debrifing 
 • Caser og erfaringsutveksling 

Generelt og grunnleggende kurs om håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen 

Kurset er på rådhuset i 8. etg. 5. juni kl.08.30-11.30
Målgruppen for kurset er alle ansatte i helse og omsorg 

Innhold i kurset: 
 • Risikovurdering 
 • Konfliktdempende kommunikasjon 
 • Forebyggende tiltak 
  - Fysiske
 • Hva er det lov til? 
 • Hva kan man gjøre? 
 • Debrifing 
 • Caser og erfaringsutveksling