Kurs arrangert av Ringerike kommune

Her kan du søke etter kurs og arrangementer som Ringerike kommune arrangerer - både klasseromskurs, fagdager, seminarer o.l., i tillegg til nettkurs (e-læringskurs).

Se i listen under for å finne kurs. Kursene er sortert i undermenyer. f.eks Helse og Omsorg. Åpne undermenyen for å finne kursene i denne sektoren. 

Her finner du brukerveiledninger til KS Læring: https://www.kslaring.no/mod/page/view.php?id=15635


Årets vernedager i regi AMU vil i år bli gjennomført 13.-14. november på Sundvolden hotell.

Nærmere program kommer - samlingen er publisert tidlig for at deltagere skal kunne sette av dagen. 

Verneombud og medlemmer i AMU er invitert til hele samlingen, ledere vil bli invitert til et evt. hovedforedrag.

Verneombud som melder seg på kurset i KS-læring vil få tilsendt et forms skjema for avklaring om deltagelse på middag på kvelden og overnatting på Sundvolden hotell.

Ledere som melder seg på i KS læring, deltar kun på hovedforedrag 13. november

Innholdet planlegges med utgangspunkt i tilbakemeldinger fra verneombudene på samlingen fra 2023 (se ordsky til kurset) og systematiske HMS-kartlegginger. 

Det vil komme flere tema nærmere samlingen, men vil blant annet innebære:
 • ​Risikovurdering
 • Vold og trusler
 • Gruppearbeid med caser 

Middag på kvelden og mulighet til medvirkning på sosiale aktiviteter er inkludert:)

Velkommen

Generelt og grunnleggende kurs om håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen 

Kurset er på rådhuset i 8. etg. 5. juni kl.12.00-15.00
Målgruppen for kurset er alle ansatte i helse og omsorg 
Kursholder: Avonova v/ Kari Kausland 

Innhold i kurset: 
 • Risikovurdering 
 • Konfliktdempende kommunikasjon 
 • Forebyggende tiltak 
  - Fysiske
 • Hva er det lov til? 
 • Hva kan man gjøre? 
 • Debrifing 
 • Caser og erfaringsutveksling 

Generelt og grunnleggende kurs om håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen 

Kurset er på rådhuset i 8. etg. 5. juni kl.08.30-11.30
Målgruppen for kurset er alle ansatte i helse og omsorg 
Kursholder: Avonova v/ Kari Kausland 

Innhold i kurset: 
 • Risikovurdering 
 • Konfliktdempende kommunikasjon 
 • Forebyggende tiltak 
  - Fysiske
 • Hva er det lov til? 
 • Hva kan man gjøre? 
 • Debrifing 
 • Caser og erfaringsutveksling