Kommunens program for utvikling av ledelse i lederteam

Alle avdelingsledere og deres lederteam skal innen 60 dager fra tilsetting være i gang med et felles ledelsesutviklingsprogram, kalt Ledelsesskolen. Hensikten med programmet er å gi lederteamet og den enkelte leder mulighet for faglig påfyll og kritisk refleksjon rundt lederrollen.

Link til mer informasjon om Ledelsesskolen I Trondheim Kommune