Sola kommunes kurstilbud.

Bildet viser Sola ruinkirke

Her vil du finne kurs som Sola kommune ønsker å tilby deg som ansatt.

For deg som allerede er registrert som bruker under Sola kommune: logge inn via kommune/fylkeskommune og finn Sola kommune. Du kommer rett inn uten 2 trinns pålogging.

For deg som nyansatt og førstegangsbruker: må du logge inn via ID portalen. Fremgangsmåten for registrering finner du på intranettet. 

Her kan du søke både nettkurs (e- læring), blandet kursopplegg (både e-læring og klasseromskurs) og arrangementer som Sola kommune arrangerer.

Foreløpig er det først og fremst digitale kurs som ligger her.


Dette kurset er ment for de som driver med administrative oppgaver og sitter med registrering og endring av stillinger til ansatte. Ledere, konsulenter og rådgivere som personalmelding. 

Kurset vil vise deg hvordan du: 

  • opprette personalmelding til en nyansatt
  • opprette personalmelding for ny stilling 
  • endrer stillinger
  • gjenbruk av stillingsID
  • avslutte stillinger og avslutte ansettelsesforhold 
  • det som ikke skal personalmeldes 

Vi anbefaler alle som skriver personalmeldinger å gjennomføre hele kurset et gang, etter det kan dette bli brukt som et oppslagsverktøy. Lykke til!