Dette er de vanligste psykiske vanskene veteraner sliter med etter utenlandsoperasjoner.

Når veteraner trenger helsehjelp, skal de i første rekke bli henvist videre i det ordinære helseapparatet.

Hold musepekeren over de lilla infopunktene for å lese mer om de ulike vanskene.