Om e-læringen

  • Dette undervisningsopplegget er et samarbeidsprosjekt mellom Horten kommune, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Øst) og Forsvarets veterantjeneste. E-læringen skal gi større kunnskap om veteraner som har vært i internasjonale operasjoner på vegne av Norge. 



  • Læringen er inndelt i seks moduler.

Logo Horten kommune

Logo RVTS

Logo Forsvaret


Du starter kurset ved å trykke på knappen "Start kurset" nederst på siden.

Fanen "Innhold"

Selve kurset finner du også under fanen "Innhold". Der er det inndelt i emner du kan klikke på.

Fanen "Oppslagstavle"

Her finner du nyttig informasjon fra kursansvarlig.

Fanen "Kursets forside"

Her finner du informasjon om kurset.

Start kurset

Sist endret: onsdag, 17. mars 2021, 14:47