Internasjonale operasjoner Norge har deltatt i

De lysegrå feltene er land der Norge har deltatt i internasjonale operasjoner.

Ved å trykke på plusstegnene kan du lese mer om noen av operasjonene. 

Vil du vite mer: https://www.itjenestefornorge.no

Interaktivt kart  som viser alle internasjonale operasjoner Forsvaret har vært i etter 2. verdenskrig: https://www.itjenestefornorge.no/operasjoner