Dekorativt bilde med tema digital kompetanse i Trondheim kommuneTrondheim kommune har et stort og økende kompetanseutviklingsbehov, og det investeres betydelige ressurser i kompetanseutvikling både sentralt og lokalt på enhetene på tvers av kommunens ca 15 000 medarbeidere.

KS Læring er Trondheim kommunes kursadministrasjonssystem


Gjennomgang av relevante rapporter i innsikt og regelverk i forbindelse med ferielønn og ferieavvikling. 
- Hva må enhetene kontrollere før junilønn?
- Hva sier loven om ansattes plikt til å avvikle ferie for ansatte som ikke har full feriepengeopptjening? 

Rutiner Trondheim kommune, oppvekst og utdanning har i forhold til Oppnevning av koordinator, praktisering av koordinatorrollen (med og uten Individuell plan). Mal for ansvarsgruppe vil også bli gjennomgått.

Gjennomgang av rutiner vedr koordinering etter helse- og omsorgstjenesteloven, blant annet disse: -Koordinering av helse- omsorgstjenester til barn og unge med langvarige behov -Praktisering av koordinatorrollen - Opprettelse og praktisering av ansvarsgruppemøte -Mal for ansvarsgruppemøter (møteledelse) Refleksjon rundt hva som ligger i rollen koordinator. Noen av rutinene blir gjennomgått som gruppearbeid

Målgruppe: Nye oppnevnte koordinatorer for barn under 18 år.

Webinar - Systemteknisk gjennomgang av innstilling i Webcruiter.