Dekorativt bilde med tema digital kompetanse i Trondheim kommuneTrondheim kommune har et stort og økende kompetanseutviklingsbehov, og det investeres betydelige ressurser i kompetanseutvikling både sentralt og lokalt på enhetene på tvers av kommunens ca 13 000 medarbeidere.

KS Læring er Trondheim kommunes kursadministrasjonssystem


Til alle arbeidsmiljøgrupper - velkommen til arbeidsmiljødagen 1.oktober 2020 kl 0830-1200

Dagen blir streamet, nærmest som en direktesendt TV-sending.

Samle arbeidsmiljøgruppa fysisk på egnet sted og se sendingen (dere får tilsendt lenke via KS læring for å koble dere på). Dere skal jobbe sammen underveis, og det vil bli åpnet for kommentarer og innspill underveis.

Lenke til stream vil bli sendt per mail via KS læring til de som har meldt seg på.


Program for dagen:

08.30-08.45 Velkommen

08.45-09.30 Driftsnært partssamarbeid om arbeidsplassutvikling


Lisbeth Øyum er seniorforsker i arbeidslivsfag ved NTNU Samfunnsforskning. Øyum har i over 20 år jobbet som aksjonsforsker innen temaet partssamarbeid, ledelse, arbeidsprosesser, og medvirkning ved SINTEF. Hun har ledet flere aksjonsforskningsprosjekter hvor partene i arbeidslivet har vært samarbeidspartnere og oppdragsgivere, og hvor hovedfokuset har vært hvordan partssamarbeid kan bidra til gode endringsprosesser.

09.30-10.30 Pause/gruppearbeid/chat

10.30-11.15 Er det på tide å se annerledes på muskel- og skjelettplager?


Lennart Bentsen, universitetslektor, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, Fakultet for medisin og helsevitenskap.

11.15-11.45 Gruppearbeid/chat

11.45-12.00 Avslutning


Med forbehold om endringer i programmet