Bryggerekka - TrondheimTrondheim kommune har et stort og økende kompetanseutviklingsbehov, og det investeres betydelige ressurser i kompetanseutvikling både sentralt og lokalt på enhetene på tvers av kommunens ca 13 000 medarbeidere.

TK Læring er Trondheim kommunes  kursadministrasjonssystem