Dekorativt bilde med tema digital kompetanse i Trondheim kommuneTrondheim kommune har et stort og økende kompetanseutviklingsbehov, og det investeres betydelige ressurser i kompetanseutvikling både sentralt og lokalt på enhetene på tvers av kommunens ca 15 000 medarbeidere.

KS Læring er Trondheim kommunes kursadministrasjonssystem


Rutiner Trondheim kommune, oppvekst og utdanning har i forhold til Oppnevning av koordinator, praktisering av koordinatorrollen (med og uten Individuell plan). Mal for ansvarsgruppe vil også bli gjennomgått.

Gjennomgang av rutiner vedr koordinering etter helse- og omsorgstjenesteloven, blant annet disse: -Koordinering av helse- omsorgstjenester til barn og unge med langvarige behov -Praktisering av koordinatorrollen - Opprettelse og praktisering av ansvarsgruppemøte -Mal for ansvarsgruppemøter (møteledelse) Refleksjon rundt hva som ligger i rollen koordinator. Noen av rutinene blir gjennomgått som gruppearbeid

Målgruppe: Nye oppnevnte koordinatorer for barn under 18 år.

Webinar - Systemteknisk gjennomgang av innstilling i Webcruiter.

På kurset gjennomgås sikkerhetsarbeid, brannvernlederrollen, lover og forskrifter, brannverndokumentasjon, brannfysikk og slokketeori, brannårsaker og risik- og sårbarhetsanalyse.
Hensikten med kurset er å øke sikkerheten i Trondheim kommunes bygninger. Alle som har ansvar og sentrale oppgaver innenfor sikkerhet og brannvernarbeid i våre bygg, skal ha godkjent opplæring


Målgruppe: Enhetsledere, brannvernledere, driftsoperatører, prosjek

Sted: Leangen kurs- og konferansesenter, Arkitekt Ebbells veg 2


På kurset gjennomgås sikkerhetsarbeid, brannvernlederrollen, lover og forskrifter, brannverndokumentasjon, brannfysikk og slokketeori, brannårsaker og risik- og sårbarhetsanalyse


Det vil bli servering av lunsj og forfriskninger. Gi beskjed til kursansvarlig om evt. matintoleranse eller allergier.


Om dette kurset

Hensikten med kurset er å øke sikkerheten i Trondheim kommunes bygninger. Alle som har ansvar og sentrale oppgaver innenfor sikkerhet og brannvernarbeid i våre bygg, skal ha godkjent opplæring.


Program 19.11.2019